close
+ 86-20-39218293
info@gzhaisan.com
Tìm kiếm
Guangzhou Haisan Amusement Technology Co., Ltd.

Thiết bị Công viên Nước: Phòng ngừa Nguy hiểm Trong Công viên Giải trí Nước

Để tránh nguy hiểm trong công viên giải trí nước, và do các thiết bị công viên nước gây ra, Haisan có những gợi ý sau về các biện pháp phòng ngừa như sau:

1. Quản lý thiết bị công viên nước nên trang bị cho nhân viên an toàn cần thiết và thiết bị an toàn. Vị trí cao canh giữ nên được đặt trong khu vực hiếm khi quan sát được. Tất cả các nhân viên bảo vệ an toàn phải được mặc đồng phục và dễ dàng tìm thấy. Các thiết bị khác như mạng, truyền thông, và công cụ cứu hộ cần được trang bị.

2. Quản lý thiết bị công viên nước nên thiết lập các thông báo khách du lịch được đánh dấu và các dấu hiệu cảnh báo. Trong khi thiết bị công viên nước chạy, nếu nó vượt quá vị trí đặt, sẽ có nguy hiểm, do đó vị trí giới hạn và thiết bị cực trị sẽ được trang bị cho hoạt động an toàn và đáng tin cậy.

3. Quản lý thiết bị công viên nước nên chọn các trang thiết bị cấp nước tiêu chuẩn. 30 ngày sau khi chạy, quản lý nên đăng ký giám sát an ninh thiết bị đặc biệt, và xây dựng hồ sơ công nghệ thiết bị công viên nước.

4. Các cuộc kiểm tra cần thiết phải được vận hành hàng ngày trước khi các thiết bị công viên nước chạy và tiến hành kiểm tra và vận hành hồ sơ.

5. Mỗi năm một lần, thiết bị công viên nước cần phải được đại tu và lập hồ sơ cần thiết. Đối với các sản phẩm hoá chất nguy hiểm, nhân viên đặc biệt nên có mặt để xem và cảnh báo.

6. Các nhân viên điều hành và quản lý công viên nước phải được chứng nhận thông qua kiểm tra bằng giám sát an ninh thiết bị đặc biệt.

Tin tức liên quan
Các sản phẩm
Online Servicetq_online